Inteligence a IQ

Slovo autora.

Je tomu asi 100 let, kdy se odborníci, především psychologové, začali zabývat výzkumem lidské inteligence s pomocí IQ – inteligenčního kvocientu.

Někdy je IQ zaměňováno za inteligenci. Je pravda, že spolu úzce souvisí, ale není to totéž.

Moje vlastní, zjednodušená, definice inteligence zní: Inteligence je schopnost z daných předpokladů (faktů) učinit pravdivý (správný) závěr (výsledek), přičemž genialitu definuji jako schopnost dělat pravdivé závěry i z nedostatečného množství faktů.

Málo je také známá skutečnost, že inteligencí je více druhů. Druhy inteligence, jak je stanovili různí psychologové jsou: matematická, prostorová, verbální, logická, jazyková (cizí jazyky), manuální, hudební, kreativita, vnímání, sociální, abstraktní myšlení, vizuální představivost, rychlost reakcí, kreativita a paměť. Výsledkem je pak naměřená schopnost mozku rychle a správně v dané oblasti rozhodovat. U každého člověka se velikost IQ u jednotlivých druhů inteligence může podstatně lišit. Výsledky jednotlivých testů jsou poté velmi významnou pomocí při rozhodování o budoucím povolání jedince.

Budu potěšen, pokud se vám díky tomuto projektu zlepší výsledky vašich IQ testů a když k vašemu IQ přidáte i dostatečné znalosti a zkušenosti, zlepší se vám i to, čemu se komplexně říká inteligence.