Hodnoty IQ

Hodnoty IQ
EUUS 
>=140>=164počátky geniality
130-139148-163velmi vysoká inteligence
120-129133-147vysoká inteligence
110-119116-132nadprůměrná inteligence
90-10984-115průměrná inteligence
0-890-83děláte si legraci?

Inteligence má mnoho podob a existuje tedy i více testů na její měření a také různé přepočty jejího hodnocení. V tabulce proto najdete dvě nejpoužívanější stupnice. Jedna se nejčastěji používá ve středoevropském regionu a druhá v anglosaských zemích. Různé testy kladou důraz na různé oblasti intelektuálního výkonu a také měří s různou přesností. Tyto testy měří vcelku spolehlivě zejména střední a vyšší IQ. Neberte vaše výsledky jako absolutní, ale jako orientační. Obecně platí, že rozdíly plus mínus do 10 bodů na škále IQ jsou zanedbatelné. Hlavním účelem těchto testů je posloužit jako materiál k procvičení a rozvoji vašeho myšlení.